Мова  УкраїнськаРусский

Оформлення кабінету географії стендами

Вивчення будь-якого предмета проходить набагато ефективніше, цікавіше, якщо розповідь вчителя підкріплюють наочні посібники. В більшості випадків від них залежить якість подачі та засвоєння матеріалу. Особливо це стосується географії, викладання котрої неможливо уявити без карт, таблиць, глобуса, компаса.

При творчому підході оформлення кабінету географії може перетворитися в захоплююче заняття, а результат перевершити всі очікування. Діти із задоволенням будуть відвідувати кожен урок, на наочних прикладах отримувати данні про планету Земля та людях, що мешкають на ній.

Перейти в розділ стенди в кабінет географії

Як оформити кабінет географії

Задача нелегка, бо вимагає в одному приміщенні розмістити доволі великий обсяг інформації. В ситуації, що склалася найкращими помічниками будуть стенди для оформлення кабінету географії. Вони надають можливість відобразити все, що охоплює шкільна програма:

  • Еволюцію розвитку життя на Землі;
  • Процеси та явища, що відбуваються;
  • Економічну характеристику світу;
  • Природні багатства;
  • Населення планети.

оформлення кабінету географії

Підвищена увага надається географічним картам. Вони – головне джерело інформації, модель дійсності. Вміння користуватися ними дозволить вирішити безліч задач. Розподіляються на ряд категорій, виходячи з:

  • Просторового охоплення – можуть відображати як земну кулю, так і окремий об’єкт;
  • Масштабності - відтворюють величезні території або навпаки дозволяють вивчити особливості місцевості;
  • Змісту – загальногеографічні або тематичні.

Для величезної кількості карт необхідно обладнати сховище. Зробити це таким чином, щоб за лічені хвилини можна було знайти ту, що потрібна і підготувати до демонстрації. Ведення спеціальної картотеки значно полегшить пошук.

Роздивляючись кольорові таблиці учні швидше уявляють побудову Землі та земної кори, знайомляться з гірськими породами, людськими расами, природними ресурсами, розподілом сонячного світла тощо. Вони складаються виходячи із довідково-статистичних матеріалів з урахуванням змін, що відбуваються в світі. На них відображені географічні процеси, показано зв'язок між ними, для вивчення вони не менш важливі ніж карта.

Обов’язковий атрибут кабінету – портрети великих мандрівників, географів. Для додаткових занять використовується спеціальна учбова-пізнавальна література – посилює інтерес до предмету. Все перелічене в комплексі надає приміщенню статус найпопулярнішого.