Мова  УкраїнськаРусский

Перспективний план розвитку кабінету хімії

Перспективний план розвитку кабінету хімії складається насамперед для успішності навчального процесу, підвищення рівня його якості та дієвості. Від такого плану залежить раціональність використання існуючих можливостей та резервів навчально-виховної роботи.  Перейти в розділ стенди в кабінет хімії

Базові вимоги до планування

План розвитку кабінету хімії необхідно складати з урахуванням таких вимог, як:

 • Зрозумілість;
 • Чіткість;
 • Педагогічна доцільність;
 • Актуальність;
 • Єдність заходів, які направленні на досягненні чіткої мети.

Перспективний план розвитку цього класу має включати в себе перелік заходів, термін їх виконання, відповідальну особу та відмітку про виконання заходу. Серед заходів плану можна відмітити таки пункти, як:

 • Організаційна робота. Включає в себе інвентаризацію матеріальних об’єктів класу, роз’яснювальну роботу серед учнів з питань техніки безпеки, правил безпечної експлуатації обладнання, правил протипожежної безпеки та інше;
 • Удосконалення матеріальної бази кабінету. Поповнення навчальною літературою, оновлення стендів, плакатів та таблиць, внесення до переліку реактивів нових елементів;
 • Виготовлення дидактичного матеріалу;
 • Позакласні уроки. Проведення конкурсів, олімпіад та інших заходів.

План для розвитку у кабінет хімії

Серед великого різноманіття стендів для кабінету хімії варти відзначити такі моделі, як:

 • Періодична система хімічних елементів;
 • Видатні хіміки;
 • Кількісні величини;
 • Інструкції з охорони праці та інші.

При оформленні кабінету хімії інформаційними стендами варто пам’ятати, що матеріал, відображений наглядно, краще запам’ятовується учнями та надає їм можливість швидше вирішувати задачі, які ставляться перед ними під час уроку. Одночасно стенди допомагають розвивати в учнів інтерес до дисципліни, а вчителю якісно проводити увесь навчальний процес.